*׳שם של התחלה׳ מאת אופיר עוז. תודה לסופר אופיר עוז. קראו את ׳פושעת׳, הסיפור הראשון בספר:

https://www.hasifriya.berlin/he/139/232