פייסבוק - http://bit.ly/HaSifriya

Click Like —> get notifications
אתר האינטרנט: http://www.hasifriya.berlin/
אימייל: [email protected]
להתראות, מיכל זמיר, הספרייה העברית בברלין.