תמונות וקובץ וידאו מהאירוע האחרון של הספרייה בעמוד האירוע:

https://www.facebook.com/events/572351772927642/