בוק סרפינג 2015

"קוראים לזה בוק סרפינג, וזו המצאה ישראלית. שמונה אנשים זרים קובעים דרך פייסבוק ונפגשים כדי להקריא זה לזה טקסטים קצרים ולדבר עליהם. למה הם עושים את זה? "יותר מפרויקט ספרותי, זה עניין חברתי, קשר תרבותי שנוצר בין זרים", מסביר רז ספקטור, הוגה הרעיון, "תרופה לניכור האורבני".

1. ששה-תשעה אנשים ישתתפו במפגש.
2. בכל מפגש ישתתף לפחות אדם אחד, שלא השתתף במפגש בעבר.
3. בין המשתתפים יהיו תמיד אנשים שלא מכירים אחד את השני.
4. כל הנוכחים במפגש יקראו טקסט לפי בחירתם.
5. אורך הטקסט לא יעלה על שני עמודים מודפסים (450 מילים).

לעמוד הקבוצה בפייסבוק: 


21.3.2015

21.3.2015

בוק סרפינג ברלין: המפגש הראשון

לעמוד האירוע:   קראו עוד
9.4.2015

9.4.2015

בוק סרפינג ברלין: חירות וזכרון

לעמוד האירוע:   קראו עוד
16.4.2015

16.4.2015

בוק סרפינג ברלין: שואה

לעמוד האירוע:   קראו עוד
29.8.2015

29.8.2015

בוק סרפינג ברלין #4 - סרף פתוח ופיקניק

לעמוד האירוע:   קראו עוד
27.9.2015

27.9.2015

בוק סרפינג #5 - סרף לאנשים כותבים

לעמוד האירוע:  קראו עוד