דבורה קטנה עקצה את אפו של שלמה המלך. האף נעשה אדום והמלך זעם, אך הדבורה הצליחה לשכנע אותו שישחרר אותה: "יום יבוא, ואשלם לך טובה תחת טובה." לא עברו ימים רבים, ומלכת שְׁבָא באה אל ארמון המלך ובחנה את חוכמתו באמצעות חידות. זו היתה ההזדמנות של הדבורה הקטנה לעמוד בהבטחתה.הורים יקרים, ביום ראשון נקיים שעת סיפור לגיל הרך (גיל: 2-6). הסיפור שלנו מראה לילדים איך כל אחד לתרום מכוחו ומיכולותיו, בלי קשר לגודלו או למעמדו. אחרי הסיפור והפעילות המשותפת, ניצור עם הילדים מובייל דבורים אביבי. מספרת הסיפורים שלנו היא יפעת מאור-טנושף. יצירה: מיכל זמיר.

עמוד האירוע