שיחה עם אייג'ן דמירל והקרנת סרט תיעודי על עבודת הארגון עם בני נוער מוסלמים בברלין ועל נסיעתם לישראל.

מנחה:  העיתונאית אברו תשדמיר.


Documentary film: Mit muslimischen Jugendlichen Israel bereisen. By KIGA -

Kreuzberg Initiative gegen Antisemitismus. 

The documentary is done by KIgA e.V. - The Kreuzberg Initiative against Anti-Semitism.The film will be followed by a discussion with Mr. Aycan Demirel, a co-founder of KigA, and Derviş Hızarcı (Türkische Gemeinde zu Berlin). The moderator will be the journalist and author, Miss Ebru Taşdemir.

שיחה עם אייג'ן דמירל והקרנת סרט תיעודי על עבודת הארגון עם בני נוער מוסלמים בברלין ועל נסיעתם לישראל. מנחה העיתונאית אברו תשדמיר.

עמוד האירוע: 

צילומים בעמוד האירוע: דנה שוורץ ומיכל זמיר